Home

Queeckhovenplein, Utrecht

Herontwikkeling van de Queeckhovenplein buurt
image.title

Losplaatskade, Noordwijk

Herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf
image.title

Parkrijk, Park Triangel - Waddinxveen

Stedenbouwkundig plan - Parkrijk
image.title

De Soete Veste, Bergen op Zoom

Gebiedsontwikkeling Scheldevesting
image.title

Bureau I-MAGO werkt in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en adviesbureaus aan stedenbouwkundige inpassingen in bestaand stedelijk gebied en kleine tot middelgrote uitbreidingen van stad en dorp.

Lees meer over ons bureau

Collectief KOM36

Samenwerken zit in ons DNA. Door kennis en kunde te delen, kritisch te zijn op elkaars voorstellen en het doorvragen naar bepaalde ontwerpkeuzes, ontstaat een beter ontwerp. Daarom werken we samen met diverse professionals uit andere disciplines zoals, architectuur, planologie, interieur en landschap. Samen vormen we het collectief KOM36.

Lees verder

Nieuws