Over bureau I-MAGO en wat we doen

Organische ordening, Openlucht theater - Auckland, New Zealand

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en adviesbureaus wij werken aan stedenbouwkundige inpassingen in bestaand stedelijk gebied en kleine tot middelgrote uitbreidingen van stad en dorp. 

We vertrekken vanuit een uitgebreide inventarisatie. Wat is er aanwezig, wat zijn de kwaliteiten van een bepaald gebied. We praten met omwonenden, gebruikers en belanghebbenden. Zij vormen samen het collectief geheugen van de plek, kennen de situatie door en door en gebruiken hem vaak dagelijks. Hierdoor krijg je als ontwerper een nog beter beeld van het “DNA” van de locatie.

Het intensieve contact met de belanghebbenden, gemeente en opdrachtgever vormt de rode draad in onze werkwijze. In onze filosofie maken we samen het project. Zoveel mogelijk naast elkaar en met zo min mogelijk hiërarchie.

We staan voor heldere communicatie. Elkaar op de hoogte houden over voortgang, ontwerpkeuzes en resultaten.


Door te delen ken je elkaars belangen en ontstaat wederzijds begrip.

De natuur vormt mede de basis van onze projecten. Zo gebruiken we bij inrichtingsplannen zo min mogelijk verharding, we behouden waardevolle bomen, maken water zichtbaar en zorgen op deze manier voor een zorgvuldige balans tussen groen en grijs.

Opdrachtgevers

Bureau I-MAGO werkt onder andere in opdracht van:

  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title
  • clients.image.title