Queeckhovenplein, Utrecht

Herontwikkeling van de Queeckhovenplein buurt

In opdracht van ERA contour en Mitros is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de Queeckhovenplein buurt in Utrecht. De ontwikkeling omvat de transformatie van de buurt tot groen stedelijk woonmilieu met een (hoog) kwalitatieve openbare ruimte. In totaal komen er ca. 117 grondgebonden woningen in een mix van huur- en koopwoningen.

De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan gaat uit van 4 compacte bouwvelden bestaande uit circa 25 a 35 woningen De vier bouwvelden zijn elke keer een kwartslag gedraaid ten opzichte van elkaar en gelegen rond een groene binnentuin. Deze binnentuin is, door middel van vier groene lopers, in alle windrichtingen met de directe omgeving verbonden. Hierdoor ontstaan er korte routes en zichtlijnen en wordt aangesloten op de ruimtelijk structuur van de directe omgeving.

Bij de definitieve uitwerking van de openbare ruimte zijn de omwonenden en toekomstige bewoners nauw betrokken geweest bij de inrichting van de openbare speelvoorzieningen.