Contouren Parkrijk – Parktriangel, Waddinxveen worden steeds meer zichtbaar

Contouren Parkrijk – Park Triangel, Waddinxveen worden steeds meer zichtbaar. Sinds oktober 2020 zijn de eerste fases van dit plan in verkoop (Hof van Parkrijk en Vogelrijk Parkrijk). Een groot deel van de woningen is na grote belangstelling reeds verkocht. Daarnaast worden de contouren van de overige deelplannen ook steeds meer zichtbaar. 

WB infra heeft de afgelopen maanden meer dan 12.000m³ zand op de locatie aangebracht om de wegenstructuur voor te belasten. Daarnaast zijn de cunetten voorbereid, rioolsleuven ontgraven en drainage aangebracht. De komende jaren zal deze plek langzaam transformeren naar een nieuwe woonwijk.

Mooie beelden van de werkzaamheden en een luchtopname vind je op de site van WB - Infra