Hof van Bilthoven, Bilthoven

Herontwikkeling schoolocaties tot groenstedelijk woongebied

In opdracht van ERA contour en is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de ontwikkeling van de het hof van Bilthoven. De ontwikkeling omvat de transformatie van twee voormalige schoollocaties  tot groen stedelijk woonmilieu met een (hoog) kwalitatieve openbare ruimte. In totaal komen er ca. 105 grondgebonden woningen in een mix van huur- en koopwoningen.

Uitgangspunt van de stedenbouwkundige visie is dat het nieuwe woongebied de verschillende sferen en karakteristieken die kenmerkend zijn voor de locatie en de directe omgeving bij elkaar brengt. Het  gaat daarnaast uit van het ontwikkelen van een sterk weefsel, waarbij de structuur geen hiërarchie maar harmonie moet aanbrengen. Het bestaande onderscheid in sferen tussen het noordoostelijk gelegen Tuindorp, de portieketagewoningen uit de tijd van de stedelijke vernieuwing aan de noordkant en de zuidelijk gelegen wijk Brandenburg zal worden verminderd.

Met de nieuwe bebouwing van het hof van Bilthoven worden de verschillende sferen in de omgeving met elkaar verbonden. De gebouwen begeleiden de tussenliggende open ruimte, beëindigen zichtlijnen en verbinden botsende richtingen. De hoeken en gevels van de woningen reageren op elkaar in een spel van straten en plekken.

De hoofdstructuur van het plan bestaat uit drie bouwvelden welke in een maat en schaal vergelijkbaar zijn met die van de hoven aan de Noorderkroon. De ruimte binnenin de blokken wordt gebruikt om te parkeren.  Door het parkeren zoveel mogelijk binnen de bouwblokken op te lossen kan de ruimte aan de voorzijde van de woningen zoveel mogelijk groen, open en vrij van auto’s blijven”.De groene hoven lopen vanuit het noorden tussen de nieuwe bouwblokken door. De open, autovrije en veilige groene ruimte omringt de bouwblokken en biedt ruimte voor spelen en ontmoeten.