Harga - Schiedam

In opdracht van Thunnissen en in nauwe samenwerking met Bureau 070 is en stedenbouwkundige visie vervaardigd voor het Harga-terrein te Schiedam. 

Schetsen: Bureau 070