Bij de Stadspoort, Goedereede

Herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis

In 2017 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een selectie uitgeschreven voor de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Goedereede. De gemeente en de Stadsraad Goedereede stelden vooraf criteria op, waar het plan aan zou moeten voldoen. De criteria zijn onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een enquête, die in maart 2017 werd gehouden onder inwoners van Goedereede. Samen met de Langen en van den Berg BV en Architectenbureau Born hebben we een schetsplan vervaardig. Van de zeven ingediende voorstellen heeft ons plan het best gescoord op basis van de gestelde criteria.  

De hoofdopzet van het plan wordt gekenmerkt door de kleinschalige opzet, het inpassen van de locatie specifieke waardevolle elementen en de zorgvuldige aansluiting met de omgeving, waarbij de de nieuwe bebouwing bestaat uit in totaal vier bouwblokken. Zo komen er langs de Mariadijk grondgebonden woningen met op de kop, op de hoek van de Mariadijk en de Tramlijnweg, een kleinschalig appartementengebouw met de uitstraling van een (oude) boerenschuur. Hierin komen een aantal appartementen. 

Het kleine appartementengebouw vormt, samen met de bestaande bebouwing aan de westzijde van de Groenmarkt, een ensemble en functioneert het als ware als poort wanneer je Goedereede binnenkomt vanaf de Mariadijk. Hiermee is het een (kleine) verwijzing naar een van de vroegere toegangspoorten tot de Stad Goedereede die vroeger op deze plek stond. 


Parallel aan de Tramlijnweg komen levensloopbestendige woningen. Hierdoor wordt er in de toekomst ook aan de westzijde van de Tramlijnweg gewoond. Qua maat en schaal sluit dit blokje aan bij de bestaande bebouwing aan de tramlijn weg. 
Aan de zuidzijde van de locatie komt een groot groen plantsoen waar de bestaande grote kastanjes worden ingepast. Ook is hier ruimte voor spelen en ontmoeten. 


Gelegen aan een de noordzijde van het nieuwe plantsoen kom een blokje met  grondgebonden (starters)woningen. Deze woningen liggen als het ware aan een autovrij hofje. Weer haaks hierop komt een blokje met nog eens vier levensloopbestendige woningen. Deze woningen hebben een tuin op het zuidwesten en grenzen met de voorzijde direct aan het nieuwe plantsoen.